Ritning över bottenvåningen i tusch på gult papper
Ritning
Arkitekt: Östberg, Ragnar (1866-1945). Stockholms stadsarkiv

Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, plan av bottenvåningen

Pl. 2. Skissritning till Rådhus för Stockholms stad å Eldkvarnstomten Kungsholmen (Handtverkaregatan). Plan af bottenvåningen. Ragnar Östberg. April 1902.

Arkitekten Ragnar Östbergs förslag till Rådhus från 1902, plan av bottenvåningen. Det tänkta rådhuset skulle ligga på den plats där Stadshuset senare byggdes, på Hantverkargatan i kvarteret Eldkvarnen. 

På ritningen står beskrivning av de olika rummens funktion, bland annat sessionssal, rum för notarier, bokhållare och kamrer. På våningen finns också bostäder för vaktmästare och eldare. Huset har två innergårdar och i byggnadens mitt ligger en stor trapphall. Mot den västra innergården finns ett antal fångceller.

Östbergs förlag innehåller tio översiktsritningar med situationsplan, planer över de olika våningarna, sektion, fasad och perspektiv. Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till övriga ritningar i serien.

Rådhus – stadshus

Ragnar Östbergs rådhus blev aldrig verklighet. Efter flera turer beslutades 1908 att istället bygga ett stadshus på Hantverkargatan och ett rådhus på Scheelegatan (i kvarteret Fruktkorgen). Ragnar Östberg blev ansvarig arkitekt för Stadshuset och Carl Westman för Rådhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad