Färglagd byggnadsritning på gulnat papper
Ritning
Arkitekt: Axel Fredrik Nyström (1832-1894). Stockholms stadsarkiv

Ritning till Tullhuset på Blasieholmen 1874

Ritning till nytt packhus” signerad av arkitekt Axel Fredrik Nyström år 1874. Tullpackhuset på Blasieholmen ritades av Nyström, det uppfördes av Tullverket och Stockholms stad stod för ekonomin. Huset var färdigbyggt 1876. 

På 1870-talet då tullavdelningen på Blasieholmen öppnade var Stockholm en viktig importhamn i Sverige. Till Norra Blasieholmshamnen kom fartyg med bland annat kaffe och industrivaror. Tullen på Blasieholmen stängde på 1940-talet, därefter låg bensinstation och senare kontor i huset.

Vad står på ritningen?

På ritningen ser vi flera bilder av byggnaden. Den visar både fasader, plan och genomskärning (sektion). På planen finns beskrivning av rummens funktion. I byggnadens mitt ligger det stora packhusrummet. Det finns ett våtvarumagasin, ett rum för decimalvåg och en vedbod. Vi kan också läsa var ”Packhuskarlarne”, vaktmästaren och tulltjänstemännen skulle ha sina rum. Det finns flera klosetter (avträden, torrklosetter) inomhus. 

Ritningen har granskats och godkänts av både Kungliga Generaltullstyrelsen och Kungliga Överintendentsämbetet.  I ritningens övre vänstra hörn står: ”1874 den 10 Mars uppvisad inför Kongl. General-tullstyrelsen enligt protokollet betygar Ex officio" (i tjänsten) och signatur. På ritningens högra sida står: ”Emot denna ritning finner Kongl. Öfver Intendents Embetet icke skäl till anmärkning. Stockholm den 17 November 1874. [med signatur av överintendent] Fritz von Dardel.

Nutida stadsbyggnadsdebatt

När denna ritning publiceras i Stockholmskällan (januari 2017) pågår en debatt om Tullhuset ska finnas kvar, flyttas eller rivas. Det beror på förslaget att bygga ett nytt hus, ett Nobelcenter, på den plats där Tullhuset ligger. Planer på att riva gamla byggnader och förändra i staden väcker ofta diskussion. En annan omfattande debatt om stadsplanering som pågått under 2010-talet handlar om ombyggnaden av Slussen. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad