Ritning

Ritning över hus i kvarteret Guldfjärden

[Maria]; [Guldfjärden]; Badstugugatan [= Bastugatan]; Commissarien Wällb Hr Wattrang; [Plan]; [Nybyggnad]; [Fasad]