Äldre ritning över fasad och plan utförd i tusch och lavering på papper. Själva ansökan och godkännande står skrivet bredvid ritningen.
Ritning
Arkitekt: Nilsson, Jonas. Stockholms stadsarkiv

Ritning till stenhus på Södermalm 1713 ("äldsta bygglovsritningen")

I Stockholm har man ända sedan 1700-talet behövt söka tillstånd att bygga nya hus eller bygga om – det vi idag kallar bygglov. Ansökan om bygglov skulle då, liksom nu, innehålla ritningar som visar det planerade bygget.

Här är en motsvarighet till bygglovsritning från 1713. Ritningen har lämnats in till Stockholms stad av en kommissarie Wattrang. Han vill uppföra ett stenhus vid Bastugatan på Södermalm. På ritningen avbildas både husets framsida (fasad) och en planritning över husets insida. Ritningen är utförd av Jonas Nilson.

Detta är den äldsta ritningen i en lång serie ritningar som förvaras på Stockholms stadsarkiv. Serien innehåller över två miljoner bygglovsritningar från åren 1713-1978. Stockholms bygglovsritningar 1713-1978 utnämndes år 2011 till Världsminne/Memory of the World av FN:s organ UNESCO. 

Transkribering av texten på ritningen:

Rijtning uppå ett steen huus som upsätties för Commissarien Wälb:ne H:r Wattrang uppå Södermalm wid Bastugugatan. Stockholm d 19 Maij ut. 1713. Jonas Nilson.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad