Bygglovsritning i tusch på transparent väv, med detaljer i röd akvarellfärg. Ritningen visar en sektion, två planer (både för bottenvåningen och 1 trappa upp), en gavelfasad och en sidofasad. Huset är i trä.
Ritning
Arkitekt: Lindskog, Frans (1843-1910). Stockholms stadsarkiv

Ritning till arbetarbostäder, "Ekmanska husen" på Kungsholmen 1877

På slutet av 1870-talet byggdes ett kvarter med arbetarbostäder för Ekmans mekaniska snickerifabrik på Kungsholmen. Husen låg i kvarteret Åkermannen 10. De ritades av Frans Lindskog, som var arkitekt och direktör vid snickerifabriken.

Fabriken uppförde 18 fyrfamiljshus, fristående utedass och ett stall- och vagnshus i kvarteret Åkermannen. Bostadshusen låg i tre rader, med sex hus per rad. Under "Dokument" finns två bygglovsritningar till bostadshusen och en situationsplan för 12 hus. Varje hus rymde fyra bostäder med 1 rum och kök, förstuga och vedbod.

Som mest bodde omkring 500 personer här samtidigt. Det blir i genomsnitt sju personer per lägenhet. För de 18 husen planerades 9 avträdeshus (utedass). Ritning till kvarterets utedass finns länkad under ”Mer i Stockholmskällan”.

Arbetarhusen på Kungsholmen kallades ”Ekmanska husen” efter Pehr Johan Ekman som startade snickerifabriken 1858. Fabriken tillverkade prefabricerade trähus och byggnadssnickerier. Den flyttade från Kungsholmen till Sundbyberg 1891. Ekmanska husen började rivas 1897.

Se husen på 1885 års karta

Ekmanska husen är utritade på 1885 års karta, vid Reparebansgatan 33 A-D (nuvarande Fleminggatan). Kvarteret innehåller där 18 bostadshus och 6 små avträdeshus. Om du vill se kartan; klicka ”Visa på karta” under rubriken Plats och välj sedan ”1885” i listan över årtal.

Kvarteret Åkermannen 10 motsvarar kvarteret Vårdtornet idag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad