Bygglovsritning till avträdeshus med titeln: Ritning till Afträdeshus å tomten Nummero 10 qvarteret Åkermannen Kungsholms församling vid Reparebansgatan. Ritningen visar en fasad med tre dörrar, en sektion (genomskärning) där vi ser två sittplatser samt en plan där vi ser att byggnaden är åttkantig och har åtta avskilda dass med egna dörrar. Ritningen är i tusch med detaljer i röd akvarellfärg, på transparent grå väv. Den stämplad "För AKTIEBOLAGET EKMANS MEKANISKA SNICKERIFABRIK" med namnteckningen "Fr Lindskog". Ritningen är också godkänd av stadsarkitekten Ludvig Hedindem 14 februari 1877.
Ritning
Arkitekt: Lindskog, Frans (1843-1910). Stockholms stadsarkiv

Ritning till utedass för arbetarbostäder (Ekmanska husen) på Kungsholmen 1877

På 1870-talet uppfördes ett kvarter med arbetarbostäder för Ekmans Mekaniska Snickerifabrik på Kungsholmen. Husen ritades av arkitekten Frans Lindskog 1877. Ritningen till avträdeshus visar kvarterets utedass. De ”Ekmanska husen” revs på 1890-talet. 

Ritningen visar både plan, fasad och genomskärning. Avträdet är utformat som ett fristående litet trähus. Det har åttkantig plan och liknar nästan ett lusthus. Avträdeshuset innehåller 8 torrdass, och varje dass har egen ingång och en sittplats.

Kvarteret bestod av 18 fyrfamiljshus, avträdena och ett stall- och vagnshus. Husen innehöll fyra bostäder på 1 rum och kök. Till 18 hus, med sammanlagt 72 lägenheter, planerades 9 avträdeshus. Därigenom fick varje bostad ett dass (9 hus x 8 dass). Ritningar till bostadshusen finns under "Mer i Stockholmskällan".

Arkitekten Frans Lindskog var direktör för Ekmans Mekaniska Snickerifabrik. Arbetarhusen på Kungsholmen kallades ”Ekmanska husen” efter fabrikens grundare Pehr Johan Ekman. Snickerifabriken tillverkade prefabricerade hus och byggnadssnickerier. Den flyttade till Sundbyberg 1891 och Ekmanska husen började rivas 1897.

Se husen på 1885 års karta

Husen finns med på 1885 års karta, vid Reparebansgatan 33 A-D i kvarteret Vårdtornet (före detta Åkermannen 10). Reparebansgatan heter numera Fleminggatan. Om du vill se kartan; klicka ”Visa på karta” under rubriken Plats och välj sedan ”1885”.

På kartan från 1885 ligger bostadshusen i tre rader, med 6 hus per rad. Till och med utedassen är utritade som 6 gula cirklar i kvarterets nedre del. Det är oklart om det bara byggdes 6 avträdeshus, om kartan förenklat antalet eller om den ritades innan alla hus var uppförda.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad