Litteraturtips

Tjänstekvinnans son / August Strindberg

Johan växer upp i ett hus vid Klara kyrka. I huset bor både rika och fattiga människor. Själv är Johan son till en kryddhandlare, men hans mor är av enkelt ursprung och har haft arbete som tjänstekvinna. Familjen flyttar ofta och Johan och hans äldre bröder går i olika skolor. Strindberg skriver om hur Johan upplever vardagliga händelser. Han skriver också om de stora klasskillnader som fanns vid 1800-talets senare hälft, och hur de märktes även bland skolbarnen. Han ifrågasätter tidens syn på uppfostran, kunskap och aga. Boken kan kännas jobbig att läsa i ett sträck. Men nästan var man än hoppar in i berättelsen får man reda på intressanta saker om tiden och de villkor som gällde. Strindberg är en väldigt skarp iakttagare.

Tjänstekvinnans son är första delen i August Strindbergs romansvit ”En själs utvecklingshistoria”. De följande delarna heter ”Jäsningstiden”, ”I Röda rummet” och ”Författaren”. Böckerna har många självbiografiska drag, Johans liv påminner mycket om Strindbergs eget.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bättre arbetsvillkor för tjänarinnor - föredrag av läkaren Oscar Nissen 1892

Bättre arbetsvillkor för tjänarinnor - föredrag av läkaren Oscar Nissen 1892

Inlägg i debatt om tjänarinnors arbetsvillkor

Inlägg i debatt om tjänarinnors arbetsvillkor

Livet i staden
Tema

Livet i staden

Arbetsdagen i staden på 1800-talet var hård och lång, oavsett om du arbetade i fabrik, affär eller på kontor. Men när arbetet var slut fanns det föreningar och fritidsaktiviteter a…

Stockholms tjänarinneförening - programblad 1904

Stockholms tjänarinneförening - programblad 1904