Omslagsbild Karolina Widerström
Litteraturtips
Författare: Andreen, Andrea (1888-1972). Stockholms stadsbibliotek

Karolina Widerström : en levnadsteckning / av Andrea Andreen

Karolina Widerström var Sveriges första kvinnliga läkare. Hon föddes 1856 i Helsingborg och flyttade som 17-åring till Stockholm. 1888 fick hon sin medicine licentiatexamen vid Karolinska institutet och hon specialiserade sig på kvinnomedicin och gynekologi. Hon hade egen läkarmottagning på Bryggargatan 6 och senare Gamla brogatan 19. Karolina Widerström kämpade också för kvinnans rättigheter, bland annat för kvinnlig rösträtt och mot den så kallade reglementeringen som innebar registrering och medicinska tvångskontroller av prostituerade kvinnor. En annan hjärtefråga var Dräktreformen, som innebar att kvinnor skulle få bära praktiska och bekväma kläder.

Den här boken berättar om Karolina Widerströms liv: barndomen, studieåren, yrkeslivet samt det politiska och sociala engagemanget. Den avslutas med ett personregister, en förteckning över Karolina Widerströms tryckta skrifter och, som bilaga, hennes skrift Kvinnohygien populärt framställd. 2, Om de veneriska sjukdomarna och deras bekämpande. Boken är ett faksimil av första upplagan. 93 + 41 sidor. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad