Förteckning över biografer och filmer i Stockholm oktober 1929
Förteckning över biografer och visade filmer i Stockholm oktober 1929
Text

Biografer och filmer i Stockholm 1929

År 1929 fanns det ett 60-tal biografer i Stockholms innerstad. I listan, från Stockholms folkskoledirektions arkiv, ser du vad biograferna hette, var de låg och vilka filmer som visades där i slutet av oktober 1929. De understrykna titlarna är de barntillåtna filmerna.

Barnen kunde t.ex. se filmerna Lättmatrosens lilla lusttur, Greven av Monte Christo, En hedersprick, Guldkattens väktare och Prärievikingen.

Läs mer genom att öppna dokumentet.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Biograf Rigoletto, Kungsgatan 18.

Biograf Rigoletto, Kungsgatan 18.

Biografer som finns och fanns / artikelförfattare: Hans Öjmyr

Biografer som finns och fanns / artikelförfattare: Hans Öjmyr

Debatt om biografernas skadliga inverkan på barn i Stadsfullmäktige

Debatt om biografernas skadliga inverkan på barn i Stadsfullmäktige

Lov och fritid
Tema

Lov och fritid

Skollov och fritid hänger tätt ihop med skolan. Det fanns inte så mycket organiserade aktiviteter såsom dagens fritids. Ofta fick barnen och ungdomar utomhus och sysselsatte sig me…

Magiska duken: Stockholms biografer under ett sekel / Christer Jörgensen

Magiska duken: Stockholms biografer under ett sekel / Christer Jörgensen

Motion om åtgärder till motverkande av biografernas skadliga inverkan å barn - Stadsfullmäktige 1917

Motion om åtgärder till motverkande av biografernas skadliga inverkan å barn - Stadsfullmäktige 1917

Nybrogatan norrut med biografen Astoria

Nybrogatan norrut med biografen Astoria

Några ord om de s.k. biograferna och skolbarnen - talmanuskript 1908

Några ord om de s.k. biograferna och skolbarnen - talmanuskript 1908

Stockholms alla biografer : ett stycke Stockholmshistoria från 90-tal till 90-tal / Kurt Berglund

Stockholms alla biografer : ett stycke Stockholmshistoria från 90-tal till 90-tal / Kurt Berglund

Utlåtande i fråga om åtgärder till motverkande av biografers skadliga inverkan å barn – Stadsfullmäktige 1918

Utlåtande i fråga om åtgärder till motverkande av biografers skadliga inverkan å barn – Stadsfullmäktige 1918