Text
Författare: Tredje Polisintendenten. Stockholms stadsarkiv

Polisutlåtande över Viktor Stempels ansökan om att bedriva handel i Sverige

1917 ansökte prokuratorn Viktor Stempel om svenskt medborgarskap. Då var polisens utlåtande positivt och Stempel fick sitt medborgarskap, dock på villkor att han inom två år skulle bevisa att han avsagt sig sitt Österrikiska medborgarskap.

1918 får polisen anledning att utreda Stempel igen, nu på grund av hans ansökan om att idka handel i Sverige. Denna gång är polisrapporten betydligt mer kritiskt inställd till Stempels person. Läs utlåtandet här!

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad