Handskrivet recept från 1700-talet på pepparkakor
Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Recept på pepparkakor från 1700-talet

Beskrifning på pepparkakor

Til et stop honing tages 25 ägg wilka wispas 1 timma. Medan det sker kokas honingen och skummas wäl, och står sedan tils han blir wäl kall. När han då är wäl skumad lägges krydderna uti som består uti mycket Canel, Cardemummor, pommerans skal, hälst syltade men annars torra, Sucat, och skållade mandlar. Är honingen då wäl kall slås den uti de wispade äggen, som sedermera wispas en timma. Dertil röres 4 skålpund gott wettemiöl, med en förläggar sked sakta ofwan uppå. Til slut giör man låder af Cardus papper som smörjes med smör, och slås half fulla af degen. Sättes sedan uti en lagom warm ungn med tegelstenar emot låderna.

NB är miölet så gott som på Boseholm tages något mindre. Detta kan och giöras af et halft stop honing.

stop = ca 1,3 liter
skålpund = ca 0,425 kg
karduspapper = ett enklare, grovt, gulbrunt omslagspapper

I Esplunda arkiv i Riksarkivet ingår grevinnan Lovisa Ulrika Mörners arkiv. Hon ette Horn som ogift och levde 1751-1823. 1772 gifte sig hon sig med hovmarskalken Carl Gabriel Mörner (1737-1828), som valdes in i Vetenskapsakademin 1801 för sina insatser som lanthushållare.

Efter arv och köp bodde paret från 1776 på godset Björksund i Tystberga socken i Södermanland. I grevinnan Mörners arkiv finns 3 volymer med handlingar som belyser en högadlig kvinnas vardag under denna tid. Här hittar man bland annat brev, dagboksanteckningar, recept, verser och religiösa anteckningar. Det finns recept för färgning, limberedning och matlagning, men även mot sjukdomar. 

Originaldokumentet finns i Esplunda arkiv, Grevinnan Lovisa Ulrika Mörners arkiv, volym 117.

Text och transkribering: Karin Borgkvist Ljung

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad