Text
Författare: Lundborg, Herman (1868-1943). Stockholms stadsarkiv

"Om rasbiologi och släktforskning" - skrift av Herman Lundborg 1923

1922 inrättades Statens institut för rasbiologi i Uppsala. En av initiativtagarna var Herman Lundborg (1868-1943) som var institutets föreståndare 1922 – 1935. Han var i grunden läkare, men hade kommit att inrikta sig alltmer på studier av, vad man vid den här tiden kallade, olika mänskliga raser. 

Herman Lundborg ansåg att vissa så kallade raser hade bättre egenskaper och anlag och att de var överlägsna andra ”raser”. Därför ansåg han att det var viktigt att ”raserna” hölls isär och inte blandades. Det som ansågs vara dåliga arvsanlag skulle inte föras vidare.

I skriften ”Om rasbiologi och släktforskning” skriver Herman Lundborg om släktforskning och ärftlighetslära som viktiga hörnstenar i institutets arbete.

Läs mer om Herman Lundborg och rasbiologi via de bifogade länkarna.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad