Text
Författare: Kempe, Carl August (1850-1887). Stockholms stadsarkiv

Republikanskt upprorsplakat funnet vid Vasabron 1887

På morgonen den 5 januari 1887 upptäcker kaféidkaren Konrad Fredrik Engström detta plakat uppsatt på annonstavlan vid Vasabrons baksida. På plakatet står följande rader.

"FOSTERLANDET ÄR I FARA

Medborgare! 

Ned med denna hycklarskara
Som lefver uti öfverflöd
Som rycker bröd från oss i nöd
Och vilja våra herrar vara

Ty som Judas Christus sålde bort
Som förrädare de skola sluta
För Ryska rubler skola de sig muta
Det händer Sverge inom kort 

För att en säker väg oss bana
Till målet för vårt sköna kall
Den Bhernadottska ättens snara fall
Låt oss höja Republikens fana

Ned med Oscar den andre och hans anhängare!
Lefve Republiken och dess försvarare!

En sann fosterlandsvän"

I polisens dossier finns en rapport där segelmakaren Carl August Kempe (1850-1887) erkänner sig vara författaren till de republikanska raderna. Där finns även en rad andra handlingar.

Hur vet vi att det var kaféidkare Engström som uppmärksammade polisen på plakatet? På baksidan står: 

Cafe idk. C. W. Engström N 1 Rödbotorget funnit denna lapp upklistrad på annonsplatsen vid södra ändan af vasabron nedanför rådhuset i dag kl. ½ 10 fm
d. 5/1 86

Dateringen här är fel, det ska vara 5/1 1887 - ett vanligt misstag dagarne efter nyår. Kaféidkare Engström hittar vi i Rotemansarkivet mycket riktigt på Rödbodtorget 1, där han verkar ha drivit kafé i många år. Där kallas han Konrad Fredrik Engström, W:et kan alltså vara slarv av polisen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad