Text
Författare: Kempe, Carl August (1850-1887). Stockholms stadsarkiv

Republikanen Kempe kritiserar monarkin och lagen om majestätsbrott i oavslutat manuskript

I januari greps Carl August Kempe efter att ha satt upp ett plakat som propagerade för republik och kungens avsättande - något som betraktades som majestätsbrott vid den här tiden. Polisen samlade in en del av Kempes privata papper som bevismaterial inför en möjlig rättegång. Bland dem finns detta oavslutade manuskript av Kempes hand. Renskrivet:

Under det man bortkastar milioner till det kungliga huset. Under det man ännu lönar statskyrkans prester och en mängd dryga och onödiga embetsmän. Under det man underhåller en stående armee så låter man den fattiga arbetaren förtvivla om närvaron af en Gud och hans hjelp och mången ärbar arbetsam och nyckter arbetare lemnar maka och barn för att förkorta sig lifvet i brist på bröd för sig och de sina. Den olycklige som törstande efter rättvisa begår ett Majestetsbrott, kastar man i fängelse heller så smyger man bort honom på något dårhus för att öfvertyga folket att han var sinnesrubbad. Man framställer honom äfven som en bedragare som söker rikdom och ära; men ser ni Gud kastar man ej i fängelse ej heller smyger man bort honom på något dårhus, men det som bäst är hans röst kan man qväva föralltid. Man dansar och fröjdar sig på folkets bekostnad, men slutligen hörs ändock rösten. Man ser gerna grandet i sin broders öga i det att man lägger hela skulden på folket. Man ser ej bjelken i sitt öga i det att man kärlekslöst låter det fattiga folket lida nöd under det man ej ser hvad

Till saken hör att Kempe strax efter gripandet förklarades sinnessjuk och placerades på Stockholms Hospital för sinnessjuka vid Konradsberg. Ett par veckor senare dog han där, enligt Klara församlings dödbok i lunginflammation kombinerat med stickfluss eller "asphyxia" som det heter på latin.

Kempe var vid tiden för polisens ingripande boende i Sjömanshemmet på Stadsgården 12, dåvarande fastigheten Tranbodarne 5.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad