Text
Författare: Kempe, Carl August (1850-1887). Stockholms stadsarkiv

Segelmakaren Carl August Kempes 50 livsregler

I januari 1887 undersöker polisen Carl August Kempes tillhörigheter efter att denne satt upp ett republikanskt plakat vid Vasabron. Bland hans papper hittar de bland annat det här dokumentet där Kempe skrivit ned vad som synes vara hans livsregler (möjligen kopierade från någon text som inspirerat Kempe).

Kempes 50 livsregler renskrivna: 

 1. Du skall undfly högmod.
 2. Du skall undfly högfärd.
 3. Du skall undfly hat.
 4. Du skall undfly afund.
 5. Du skall undly egenkärlek.
 6. Du skall undfly lättsinniga tankar.
 7. Du skall undfly dåracktiga drömmar.
 8. Du skall ej tala utan eftertanke.
 9. Du skall alltid tala sanningen.
 10. Du skall ej förtala någon.
 11. Du skall ej svärja.
 12. Du skall ej drömma.
 13. Du skall alldrig beklaga dig.
 14. Du skall hålla hvad du lofvat.
 15. Du skall alldrig tala om lättsinniga saker.
 16. Du skall alldrig skämta.
 17. Du skall aldrig tala i vrede.
 18. Du skall alldrig berömma dig.
 19. Du skall ej berömma någon.
 20. Du skall ej tala under arbete.
 21. Du skall intet gjöra utan eftertanke.
 22. Du skall intet gjöra i vrede.
 23. Du skall ej skratta åt lättsinniga saker.
 24. Du skall ej skratta åt andras olycka.
 25. Du skall undlfy lättsinniga qvinnor.
 26. Du skall undlfy att förföra en qvinna.
 27. Du skall undlfy vin och starka drycker.
 28. Du skall alldrig spela.
 29. Du skall vara hushålsam utan att vara snål.
 30. Du skall ej depensera mer än 1000 kronor om året för dig sjelf. Mat Husrum. Tvätt 800 kroner resten 200 kroner.
 31. Du skall ej inbjuda någon att dricka.
 32. Du skall ej bruka tobak hvarken till att tugga röka heller snusa.
 33. Du skall ej bruka Café, Thé, Chocolat Frukt och Sötsaker till öfverflöd.
 34. Du skall ej besöka  Caféerna och Balerna om ingen inbjuder dig att gå där in.
 35. Du skall alltid vara ärlig.
 36. Du skall ej taga något på kredit.
 37. Du skall intet gifva på kredit.
 38. Du skall undfly spådom.
 39. Du skall ej förlora den dyra tiden.
 40. Du skall ej sofva mer än 8 timmar om dagen.
 41. Du skall ej läsa slippriga romaner.
 42. Du skall ej läsa lättsinniga böcker.
 43. Du skall undfly att betrackta lättsinniga böcker, målningar.
 44. Du skall ej kjöpa sälja heller hemta vin heller starka drycker.
 45. Du skall undfly dåliga sälskaper.
 46. Du skall alldrig neka om en fattig begär af dig en allmosa, och du skall gifva honom det du kan och af gott hjerta.
 47. Du skall ej arbeta om Söndagen utan i stort nödfall.
 48. Du skall ej missbruka Söndagen uti att besöka Baler Théatrar Caféer och dåliga sälskaper.
 49. Du skall ej glömma bönen åtminstone hvarje afton och morgon.
 50. Du skall ej glömma att examinera dessa reglor åtminstone hvarje afton heller hvarje morgon.

Stockholm den 30 November 1886 klockan 9 på aftonen
Carl Kempé
Sjömanshemmet Stadsgården 12.
Stockholm 

Nedanför Kempes regler står några  anteckningar på franska och på baksidan av pappret har Kempe skrivit de första verserna ur Marseljäsen, Frankrikes nationalsång plus några andra franska verser.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad