Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Rojalist varnar polisen för revoution 1 maj 1917

Det här anonyma brevet fick polismästare Vilhelm Tamm den konfliktladdade våren 1917. Renskrivet:

Stockholm den 12/4 1917
Till Polismästaren Vilhelm Tamm
Stockholm

Det låter ganska illa ute här i staden bland arbetarne. De säga sig ämna göra revolution 1 maj för att få republik här, hvarom polismästaren härmed underrättas, om det inte redan är bekant.

Högaktningsfullt
Rojalist.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad