Text

Intyg om att Carl August Kempe visar tecken på sinnessjukdom

Här intygar andre stadsläkaren Johan Mauritz Aspelin att Carl August Kempe, som gripits efter att ha spridit republikansk propaganda, visar tecken på sinnessjukdom och bör tas in för observation. Intyget finns i polisens dossier om Carl August Kempe.

Kempe lades efter detta in på Stockholms Hospital för sinnessjuka, där han dog kort senare.

Stadsläkare Aspelin finns följande information om i Svenskt Porträttgalleri:
Johan Mauritz Aspelin i Svenskt porträttgalleri 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Carl August Kempes arbetsintyg från världsutställningen i Paris 1878

Carl August Kempes arbetsintyg från världsutställningen i Paris 1878

Polisrapport om republikanen Carl August Kempe

Polisrapport om republikanen Carl August Kempe

Republikanen Kempe kritiserar monarkin och lagen om majestätsbrott i oavslutat manuskript

Republikanen Kempe kritiserar monarkin och lagen om majestätsbrott i oavslutat manuskript

Republikanskt upprorsplakat funnet vid Vasabron 1887

Republikanskt upprorsplakat funnet vid Vasabron 1887

Segelmakaren Carl August Kempes 50 livsregler

Segelmakaren Carl August Kempes 50 livsregler