Foto

Hjalmar Branting talar inför en stor publik på Norra Latins gård, vy mot Barnhusgatan, om författningsfrågan - bland annat kvinnlig rösträtt

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Kort filmsekvens med Hjalmar Branting 1920

Kort filmsekvens med Hjalmar Branting 1920

Rösträtt
Tema

Rösträtt

1918 ändrades kommunallagen så att både kvinnor och män fick rösträtt i Sverige. Här hittar du en del som historiens rösträttskämpar lämnat efter sig till oss. Vill du hitta mer? A…