Foto

Hjalmar Branting talar inför en stor publik på Norra Latins gård, vy mot Barnhusgatan, om författningsfrågan - bland annat kvinnlig rösträtt

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Kort filmsekvens med Hjalmar Branting 1920

Kort filmsekvens med Hjalmar Branting 1920