Text
Författare: Lindhagen, Carl (1860-1946). Stockholms stadsarkiv

Carl Lindhagen kritiserar funktionalismen - motion till stadsfullmäktige 1930

Carl Lindhagen1930 har funktionalismen blivit på modet. Stockholms långvariga borgmästare, Carl Lindhagen, 70 år, anser därför att stadens skönhetsvärden riskerar att gå förlorade:

”/…/funktionalismen synes oftast icke sätta värde på den konstnärliga livsföringen. Den är byggd på en krass nyttighetsprincip utan hänsyn till något annat. Därför komma människorna efter någon tid att avskaka sig denna konstart, i den mån den är urspårad, liksom alla andra utsvävningar i vetenskap och konst. Under övergångstiden kan den emellertid hinna göra ofantlig skada på stadens profiler.”

För att hindra en sådan utveckling föreslår Lindhagen i den här motionen "angående åtgärder till skydd för en stads skönhet" att stadsfullmäktige bör stärka skyddet för skönhetsvärden i Stockholms stads byggnadsordning. Dessutom bör stadsfullmäktige uppmuntra regeringen att göra detsamma i byggnadsstadgan för rikets städer.

Uppdaterad