1920 års karta över Brännkyrka del 9
Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

1920 års karta över Brännkyrka del 9 (Älvsjö, Örby, Solberga och Östberga)

Översiktskarta i 23 blad över Brännkyrka, blad 9. Tryckt den 30/11 1920. Tryckt på Reproduktionsanstalten Grafik i Stockholm. Skala 1:4000. Originalets storlek 100 x 70 cm.

Det rödmarkerade området utmärker fastställd stadsplan. Svarta siffror inom Örby villastad och röda siffror inom Örby förstad anger avsöndringsnummer. Lägenheterna inom Ersta och Östberga benämns Erstatomten N:o, medan lägenheterna inom Älvsjö villastad benämns Älvsjö villastadstomt N:o.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad