1912 års karta över Brännkyrka del 3
Karta
Upphov: Stockholms stads byggnadskontor. Stockholms stadsarkiv

1912 års karta över Brännkyrka del 3 (Sätra och Bredäng)

Översiktskarta i 23 blad över Brännkyrka, blad 3. Daterad till 1912. Tryckt på Rokotryck AB Kopia i Stockholm. Skala 1:4000. Originalets storlek 100 x 70 cm.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad