1920 års karta över Brännkyrka del 22
Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

1920 års karta över Brännkyrka del 22 (Forssen)

Översiktskarta i 23 blad över Brännkyrka, blad 22. Daterad till 1923. Tryckt på Generalstabens Litografiska Anstalt i Stockholm. Skala 1:4000. Originalets storlek 100 x 70 cm.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad