1923 års karta över Brännkyrka del 17
Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

1923 års karta över Brännkyrka del 17 (Magelugnen)

Översiktskarta i 23 blad över Brännkyrka, blad 17. Daterad till 1923. Tryckt på Generalstabens Litografiska Anstalt i Stockholm. Skala 1:4000. Originalets storlek 100 x 70 cm

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad