1912 års karta över Brännkyrka del 12
Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

1912 års karta över Brännkyrka del 12 (Långsjö)

Översiktskarta i 23 blad över Brännkyrka, blad 12. Daterad till 1912. Tryckt på Reproduktionsanstalten Grafik i Stockholm. Skala 1:4000. Originalets storlek 100 x 70 cm.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad