1918 års karta över Brännkyrka del 7 (Kärrtorp)
Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

1918 års karta över Brännkyrka del 7 (Kärrtorp)

Översiktskarta i 23 blad över Brännkyrka, blad 7. Daterad 25 mars 1918. Skala 1:4000. Originalets storlek 100 x 70 cm.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad