Karta över Örby
Karta
Upphov: Jansson, Konrad, Essen, Thure. Stockholms stadsarkiv

Karta över Örby

På denna karta finns fastighetsnummer i bl. a. Örby villastad och ibland även fastighetsnamn utsatt.

På kartan finns följande information:

Karta öfver alla ägorna till 3 mantal frälse säteri ÖRBY N:ris 1, 2 och 3 uti Brännkyrka socken, Svartlösa härad och Stockholms län; upprättad åren 1900-1901 af Thure Essen, Förstelandtmätare genom Konrad Jansson, Tjänstemedhjälpare. Använd vid laga skifte åren 1903-1906 af Konrad Jansson, v. Kommissionslandtmätare. 

På andra ledden står antecknat:

År 1906 23 juli blef det med ledning af denna karta verkställda skiftet af Svartlösa härads egodelningsrätt, betygar
På Egodelnings Rättens vägnar
Erik Björkman

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad