Karta över Örby
Karta

Karta över Örby

På denna karta finns fastighetsnummer i bl. a. Örby villastad och ibland även fastighetsnamn utsatt.

På kartan finns följande information:

Karta öfver alla ägorna till 3 mantal frälse säteri ÖRBY N:ris 1, 2 och 3 uti Brännkyrka socken, Svartlösa härad och Stockholms län; upprättad åren 1900-1901 af Thure Essen, Förstelandtmätare genom Konrad Jansson, Tjänstemedhjälpare. Använd vid laga skifte åren 1903-1906 af Konrad Jansson, v. Kommissionslandtmätare. 

På andra ledden står antecknat:

År 1906 23 juli blef det med ledning af denna karta verkställda skiftet af Svartlösa härads egodelningsrätt, betygar
På Egodelnings Rättens vägnar
Erik Björkman

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1912 års karta över Brännkyrka del 13 (Rågsved, Högdalen, Örby och Hagsätra)

1912 års karta över Brännkyrka del 13 (Rågsved, Högdalen, Örby och Hagsätra)

1920 års karta över Brännkyrka del 9 (Älvsjö, Örby, Solberga och Östberga)

1920 års karta över Brännkyrka del 9 (Älvsjö, Örby, Solberga och Östberga)

1926 års karta över Brännkyrka del 14 (Gubbängen, Tallkrogen, Herrängen och Örby)

1926 års karta över Brännkyrka del 14 (Gubbängen, Tallkrogen, Herrängen och Örby)

Ansökan om att hålla atletiska uppvisningar i Örby avslås – polisrapport 1913

Ansökan om att hålla atletiska uppvisningar i Örby avslås – polisrapport 1913

Karta över lägenheterna Karlsborg, Aspeville och Miléveton i Örby villastad

Karta över lägenheterna Karlsborg, Aspeville och Miléveton i Örby villastad

Örby slott

Örby slott

Örby,  hållplats för spårvagn

Örby, hållplats för spårvagn

Översvämning i Örby villastad

Översvämning i Örby villastad