Foto

Blivande mekaniker vid Spånga Yrkesskolor ca 1946

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barn som leker i Spånga by

Barn som leker i Spånga by

Finare matlagning - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Finare matlagning - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Konsten att baka - Spånga Yrkesskolor 1948

Konsten att baka - Spånga Yrkesskolor 1948

Matlagningskurs vid Spånga Yrkesskolor ca 1946

Matlagningskurs vid Spånga Yrkesskolor ca 1946

Pojkar ska bli flygmekaniker - Spånga Yrkesskolor ca 1945

Pojkar ska bli flygmekaniker - Spånga Yrkesskolor ca 1945

Protest mot de låga ersättningarna vid nödhjälpsarbeten i Spånga 1922

Protest mot de låga ersättningarna vid nödhjälpsarbeten i Spånga 1922

Snickargosse - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Snickargosse - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Stensättning, anläggning nummer 52, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Stensättning, anläggning nummer 52, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Utbildning i barnskötsel - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Utbildning i barnskötsel - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Vård av barn - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Vård av barn - Spånga Yrkesskolor ca 1946