Foto

Finare matlagning - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Spånga yrkesskolor utbildade kvinnor i olika områden, bland annat maskinskrivning och stenografi samt matlagning och annat hushållsarbeten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Blivande mekaniker vid Spånga Yrkesskolor ca 1946

Blivande mekaniker vid Spånga Yrkesskolor ca 1946

Gravfält och boplats (romersk järnålder ; vikingatid), fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken, Akalla

Gravfält och boplats (romersk järnålder ; vikingatid), fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken, Akalla

Konsten att baka - Spånga Yrkesskolor 1948

Konsten att baka - Spånga Yrkesskolor 1948

Matlagningskurs vid Spånga Yrkesskolor ca 1946

Matlagningskurs vid Spånga Yrkesskolor ca 1946

Utbildning i barnskötsel - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Utbildning i barnskötsel - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Vård av barn - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Vård av barn - Spånga Yrkesskolor ca 1946