Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Snickargosse - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Spånga yrkesskolor hade många lärlingskurser bland annat kunde pojkar utbildas till snickare.

Spånga skolor för yrkesundervisning upphörde att vara en självständig skolenhet den 1 januari 1949, då Spånga inkorporerades med Stockholms stad. Skolorna förenades då med Stockholms lärlings- och yrkesskolor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad