Foto

Snickargosse - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Spånga yrkesskolor hade många lärlingskurser bland annat kunde pojkar utbildas till snickare.

Spånga skolor för yrkesundervisning upphörde att vara en självständig skolenhet den 1 januari 1949, då Spånga inkorporerades med Stockholms stad. Skolorna förenades då med Stockholms lärlings- och yrkesskolor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barn som leker i Spånga by

Barn som leker i Spånga by

Blivande mekaniker vid Spånga Yrkesskolor ca 1946

Blivande mekaniker vid Spånga Yrkesskolor ca 1946

Pojkar ska bli flygmekaniker - Spånga Yrkesskolor ca 1945

Pojkar ska bli flygmekaniker - Spånga Yrkesskolor ca 1945

Spånga kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto: Göran Fredriksson]

Spånga kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto: Göran Fredriksson]

Utbildning i barnskötsel - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Utbildning i barnskötsel - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Verkstadslokal - Spånga Yrkesskolor ca 1946

Verkstadslokal - Spånga Yrkesskolor ca 1946