Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Matlagningskurs vid Spånga Yrkesskolor ca 1946

Kvinnorna vid Spånga yrkesskolor fick lära sig maskinskrivning, stenografi och olika hushållsarbeten, exempelvis sömnadsarbete, matlagning och barnskötsel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad