Text
Författare: Spånga Arbetslösas Förening. Stockholms stadsarkiv

Protest mot de låga ersättningarna vid nödhjälpsarbeten i Spånga 1922

I januari 1922 har dåvarande Spånga Kommun anordnat nödarbeten för de arbetslösa. Flera arbetslösa är vid den här tiden organiserade i De Arbetslösas förening, och det finns en Spånga-sektion. I det här brevet till kommunlnämnden protesterar dess styrelse mot den låga ersättning som Spånga kommun erbjuder vid nödhjälpsarbetena.

Brevet renskrivet:

Komunalnämnden i Spånga!

Som det försports att åtskilligt arbete kommer att beredas härvarande arbetslösa i form av makadamslagning, skulle det under vanlig förhållanden hälsats välkommet. Det är dock med blandade känslor när man fick höra de priser hrr Komunalnämden åsatt arbetet ifråga. De arbetslösa, vilka tagit frågan i övervägande, vill härmed vördsamt göra det uttalandet, att 12. kr. pr. kubm. för slagning av makadam bör sättas som minimum, jämte fria verktyg. Uttagning ur bärget bör räknas för sig. Arbetsförtjänsten å samme arbete i fjol torde till fullo bevisa att detta pris icke var något till övers att betala bostad och föda m. m. för man med familj.

Det är med tangke härpå De Arbetslösas förening beslutat utse 3 representanter (fackmän) för att om möjligt, med herrar Komunalnämden, träffa nöjaktiga överenskommelser, så hjälpen ej stannar på papperet med ty åtföljande indragna understöd.

I förlitande på att hrr Komunalnämden måtte behjärta de arbetslösas framställning härovan, och i sin mån hjälpa de arbetsl. i deras  bekymmersamma och beklagansvärda ställning tecknar,

Förbindligast

Spånga den 4 jan 1922

Å
Spånga Arbetslösas Förenings vägnar
Styrelsen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad