Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stensättning, anläggning nummer 52, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Stensättning
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:3

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen var ej synlig före undersökning.

Stensättning, rund, ca 5 meter stor och 0,4 meter hög, med kantkedja bestående av 0,1-0,3 meter stora glest lagda stenar. Anläggningen var uppbyggd av 0,1-0,3 meter stora stenar koncentrerade till ett 2 meter stort område i anläggningens centrum, lagda i 2-3 skikt med mylla mellan stenarna. Botten utgjordes av pinnmo.
I anläggningens centrum påträffades ett 0,75 x 1,4 meter stort och 0,12 meter tjockt sotlager, innehållande keramik, bränd lera och kol.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad