Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Debatt efter storstrejken 1909 i Stockholms stadsfullmäktige

På sensommaren 1909 utbröt en storstrejk i Sverige. Händelsen ledde till att överståthållaren i Stockholm begärde att Stockholms stad skulle öka polisens resurser så att man vid behov skulle kunna anställa fler poliskonstaplar.

Den 20 september blev det med anledning av detta debatt i stadsfullmäktige. Via länkarna till höger kan du läsa Stadsfullmäktiges beredningsutskotts utlåtande i frågan, protokollet från den 20 september och - vilket är mest intressant - de yttrande som många ledamöter gjorde, det vill säga själva debatten.

Ledamöter som gjorde inlägg i denna debatt var: Friherre och kapten E.K. Palmstierna, Överståthållare Robert Dickson, Pastorsadjunkt E.A. Klefbeck, Grosshandlare H. Lamm, Ingenjör C.A. Söderlund, Kammarrättsråd J. Östberg (vice ordf. i SF) Sekr. i Svenska arbetarförbundet A. Ceder Försäkringstjänsteman K.A. Tengdahl Professor K.O. Medin

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad