Text

Debatt efter storstrejken 1909 i Stockholms stadsfullmäktige

På sensommaren 1909 utbröt en storstrejk i Sverige. Händelsen ledde till att överståthållaren i Stockholm begärde att Stockholms stad skulle öka polisens resurser så att man vid behov skulle kunna anställa fler poliskonstaplar.

Den 20 september blev det med anledning av detta debatt i stadsfullmäktige. Via länkarna till höger kan du läsa Stadsfullmäktiges beredningsutskotts utlåtande i frågan, protokollet från den 20 september och - vilket är mest intressant - de yttrande som många ledamöter gjorde, det vill säga själva debatten.

Ledamöter som gjorde inlägg i denna debatt var: Friherre och kapten E.K. Palmstierna, Överståthållare Robert Dickson, Pastorsadjunkt E.A. Klefbeck, Grosshandlare H. Lamm, Ingenjör C.A. Söderlund, Kammarrättsråd J. Östberg (vice ordf. i SF) Sekr. i Svenska arbetarförbundet A. Ceder Försäkringstjänsteman K.A. Tengdahl Professor K.O. Medin

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Att styra en stad. Utdrag ur Staden på vattnet II

Att styra en stad. Utdrag ur Staden på vattnet II

Den föreslagna förbudsomröstningen

Den föreslagna förbudsomröstningen

Erik Kule Palmstierna. Ledamot av stadsfullmäktige 1908-1909 och 1911-1917

Erik Kule Palmstierna. Ledamot av stadsfullmäktige 1908-1909 och 1911-1917

Karl Oskar Medin. Ledamot av stadsfullmäktige 1906-1910

Karl Oskar Medin. Ledamot av stadsfullmäktige 1906-1910

Knut Abel Tengdahl. Ledamot av stadsfullmäktige 1905-1935

Knut Abel Tengdahl. Ledamot av stadsfullmäktige 1905-1935

Stockholmsliv i Anton Blombergs bilder 1893-1914 / text och urval: Rolf Söderberg

Stockholmsliv i Anton Blombergs bilder 1893-1914 / text och urval: Rolf Söderberg

Storstrejken 1909

Storstrejken 1909