Text
Författare: Palmstierna, Erik (1877-1959). Stockholms stadsarkiv

Motion om utredning angående rabattering af elektricitetsverkets pris å elektrisk ström levererad till konsumenter boende i lägenheter om högst 3 rum och kök - Stadsfullmäktige 1912

Då fotogenpriset gått upp vill Erik Palmstierna undersöka möjligheterna att förse familjer som drabbats av dyrtiderna med billigare elektrisk belysning. Förutom den ekonomiska sidan av saken anser Palmstierna även att det finns hygieniska skäl för en sådan åtgärd:

”Ett förbilligande af det elektriska ljuset för de små hemmen skulle också medföra betydande hygieniska fördelar. Elektriciteten kunde uttränga fotogen, stearin och tändstickor, minska eldfarligheten och befordra snygghet inomhus.”

Erik Palmstierna fotograferad av Henry B. Goodwin 1917Erik Palmstierna hade året innan, 1911, lämnat liberalerna och blivit socialdemokrat.

Palmstierna fotograferad av Henry B. Goodwin 1917.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad