Byggnadsställningar i trä och maskiner vid Stadshusets fasad. Några arbetare.
Foto
Fotograf: Goodwin, Henry B. (1878-1931). Stadsmuseet i Stockholm

Stadshuset under uppförande, omkring 1920

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad