Text
Författare: Warburg, Karl (1852-1918). Stockholms stadsarkiv

Motion om visst tillägg till föreskrifterna om automobiltrafiken i Stockholm - Stadsfullmäktige 1914

Karl Warburg vill förtydliga att bilförare har skyldighet att köra så sakta att bilen "ögonblickligen kan stanna" även vid spårvagnshållplatser. En person har nyligen dött och flera olyckstillbud har inträffat när personer kliver av spårvagnen.

"Det modärna valspråket att ’makt går före rätt’, tillämpas med en viss brutalitet av en eller annan automobilist, kanske dock mindre av yrkesförare än av private, gentemot fotgängarnas mindre skyddade skara."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad