Text

Motion om visst tillägg till föreskrifterna om automobiltrafiken i Stockholm - Stadsfullmäktige 1914

Karl Warburg vill förtydliga att bilförare har skyldighet att köra så sakta att bilen "ögonblickligen kan stanna" även vid spårvagnshållplatser. En person har nyligen dött och flera olyckstillbud har inträffat när personer kliver av spårvagnen.

"Det modärna valspråket att ’makt går före rätt’, tillämpas med en viss brutalitet av en eller annan automobilist, kanske dock mindre av yrkesförare än av private, gentemot fotgängarnas mindre skyddade skara."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Automobilen i Stockholm" - artikel 1904

"Automobilen i Stockholm" - artikel 1904

Automobilförarna ogillar polismyndighetens ”förföljelselusta” 1912

Automobilförarna ogillar polismyndighetens ”förföljelselusta” 1912

Nordiska Automobil-Aktiebolagets Motorpriskurant

Nordiska Automobil-Aktiebolagets Motorpriskurant

Nynäs-tankbil rullar av vägen

Nynäs-tankbil rullar av vägen

Polisrapport om fartdåren Forslund 1900

Polisrapport om fartdåren Forslund 1900

Postverket följer med sin tid och skaffar en automobil 1903

Postverket följer med sin tid och skaffar en automobil 1903