Text

"På visit hos stadsfullmäktige" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

Kåserande text av signaturen Joh. Lybäck, tagen från ”Boken om Stockholm” (1901), om Stockholms stadsfullmäktige och dess medlemmar kring sekelskiftet 1900.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Bland Stockholms brandsoldater" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Bland Stockholms brandsoldater" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Bland uteliggare" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Bland uteliggare" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Hur man äter i Stockholm" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Hur man äter i Stockholm" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"På hjul, som rullar" - utdrag från ”Boken om Stockholm” 1901

"På hjul, som rullar" - utdrag från ”Boken om Stockholm” 1901

"Våra parker" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Våra parker" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901