Text

"På hjul, som rullar" - utdrag från ”Boken om Stockholm” 1901

Pseudonymen Ninian bjuder på ett ”kommunikationskåseri” där hen bl.a. skriver om nymodigheten "elektrisk spårvagn".

Hela texten går att läsa här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Bland Stockholms brandsoldater" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Bland Stockholms brandsoldater" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Bland uteliggare" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Bland uteliggare" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Hur man äter i Stockholm" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Hur man äter i Stockholm" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"På visit hos stadsfullmäktige" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"På visit hos stadsfullmäktige" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Våra parker" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Våra parker" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901