Text

"Bland uteliggare" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Vill man se en profkarta på brottsliga och sedligt förfallna existenser, som utgöra en ständig fara för det allmänna lugnet i Sveriges hufvudstad /.../ så bör man passa på och vara närvarande  någon tidig sommarmorgon, då polisen företager en af sina /.../ razzior för att uppsöka och hopsamla /.../ det slags existenser, manliga och kvinnliga hvilka allmänt äro kända under benämningen uteliggare."

Hela texten om Stockholms problem med uteliggare, plockad ur skriften "Boken om Stockholm" från 1901, går att läsa här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Bland Stockholms brandsoldater" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Bland Stockholms brandsoldater" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Bland avgrundens folk" - reportage Stockholms Dagblad 1922

"Bland avgrundens folk" - reportage Stockholms Dagblad 1922

"Ett besök i Stockholms asyler för husvilla" 1901

"Ett besök i Stockholms asyler för husvilla" 1901

"Hur man äter i Stockholm" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Hur man äter i Stockholm" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"På hjul, som rullar" - utdrag från ”Boken om Stockholm” 1901

"På hjul, som rullar" - utdrag från ”Boken om Stockholm” 1901

"På visit hos stadsfullmäktige" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"På visit hos stadsfullmäktige" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Våra parker" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Våra parker" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

Arbetslösa, hemlösa och lösdrivare
Tema

Arbetslösa, hemlösa och lösdrivare

I alla tider har en större eller mindre del av Stockholms befolkning levt mer eller mindre i hemlöshet. En del har flyttat runt som inneboende på olika adresser, en del har bott in…