Text

"Bland Stockholms brandsoldater" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

Brandkåren är något af det populäraste Stockholm äger", med de orden inleder pseudonymen Satyr sin text om huvudstadens präktiga brandkår i ”Boken om Stockholm” från 1901.

Hela Satyrs text om huvudstadens brandkår går att läsa intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Bland uteliggare" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Bland uteliggare" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Hur man äter i Stockholm" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Hur man äter i Stockholm" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"På hjul, som rullar" - utdrag från ”Boken om Stockholm” 1901

"På hjul, som rullar" - utdrag från ”Boken om Stockholm” 1901

"På visit hos stadsfullmäktige" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"På visit hos stadsfullmäktige" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Våra parker" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Våra parker" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

Brandmän vid utryckningsfordon

Brandmän vid utryckningsfordon