Text

Polisrapport om Aleksandra Kollontay i Stockholm 1912

Mellan åren 1930 och 1945 var Aleksandra Kollontaj Sovjetunionens ambassadör i Stockholm.

Redan 1912, som ung socialistisk revolutionär i exil från Tsarryssland, besökte hon dock Stockholm och höll tal på Stockholms Arbetarekommuns 1:a maj demonstration.

Stockholmspolisens rapport om både demonstrationen och Kollontajs tal på ämnet ”Internationalen” går att beskåda här intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Socialdemokraten Söderquist argumenterar för att lägga ned försvaret 1910

Socialdemokraten Söderquist argumenterar för att lägga ned försvaret 1910

Alexandra Kollontay utvisas ur Sverige - utlänningspolisens dossier

Alexandra Kollontay utvisas ur Sverige - utlänningspolisens dossier

Alexandra Kollontay
Tema

Alexandra Kollontay

Den ryska författaren och politikern Alexandra Kollontay befann sig som politisk flykting i Sverige, efter att ha uttryckt sig kritik mot den ryska regimen.

Lenin i Stockholm 1906

Lenin i Stockholm 1906

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Klasskamp eller kompromiss" 1908

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Klasskamp eller kompromiss" 1908

Polisrapport om ungsocialisternas friluftsfest 1908

Polisrapport om ungsocialisternas friluftsfest 1908

Stalin i Stockholm 1906

Stalin i Stockholm 1906

Tidningsnotis om utvisning av Alexandra Kollontay - 1914

Tidningsnotis om utvisning av Alexandra Kollontay - 1914

Ungsocialisten Gustaf Svensson rasar mot präster, polis och press 1912

Ungsocialisten Gustaf Svensson rasar mot präster, polis och press 1912