Text

Socialdemokraten Söderquist argumenterar för att lägga ned försvaret 1910

Varför ska ett så litet land som Sverige ha ett försvar? Alla vet väl att militären ändå bara finns till för att "försvara monarkin och kapitalismen"?

Ovannämnda åsikter tillhör Nils Söderquist, jur. kand och socialdemokrat. Den 28 augusti 1910 vädrade han dem offentligt på en socialdemokratisk friluftsfest vid Hornsbergs Hage.

Stockholmspolisens rapport om Söderquist tal och festen där det hölls går att läsa här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Albert Jensen - ”Låt ryssen ta oss!” 1914

Albert Jensen - ”Låt ryssen ta oss!” 1914

Polisrapport om Aleksandra Kollontay i Stockholm 1912

Polisrapport om Aleksandra Kollontay i Stockholm 1912

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Klasskamp eller kompromiss" 1908

Polisrapport om Hinke Bergegrens tal "Klasskamp eller kompromiss" 1908

Polisrapport om ungsocialisten Albin Thunells tal ”Då vapnet vrides ur förtryckets hand” 1909

Polisrapport om ungsocialisten Albin Thunells tal ”Då vapnet vrides ur förtryckets hand” 1909

Polisrapport om ungsocialisternas friluftsfest 1908

Polisrapport om ungsocialisternas friluftsfest 1908

Proklamation till Sverges värnpliktsskyldige ungdom - Ungsocialistiska Militärkomitén

Proklamation till Sverges värnpliktsskyldige ungdom - Ungsocialistiska Militärkomitén