Text
Författare: Broomé, Emilia (1866-1925), Quint, Stina. Stockholms stadsarkiv

Motion angående den kvinnliga polistjänsten - Stadsfullmäktige 1915

Sedan 1907 hade det funnits kvinnliga polisbiträden i staden. Deras arbete var löst organiserat och man hade inte bestämt sig för om kvinnorna inom polisen skulle vara kvar på sikt. Enligt motionärerna Stina Quint och Emilia Broomé var det, efter åtta år, dags att sluta betrakta de kvinnliga polisbiträdenas arbete som ett tillfälligt experiment och skapa en fast organistion för dem.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad