Text

Motion angående den kvinnliga polistjänsten - Stadsfullmäktige 1915

Sedan 1907 hade det funnits kvinnliga polisbiträden i staden. Deras arbete var löst organiserat och man hade inte bestämt sig för om kvinnorna inom polisen skulle vara kvar på sikt. Enligt motionärerna Stina Quint och Emilia Broomé var det, efter åtta år, dags att sluta betrakta de kvinnliga polisbiträdenas arbete som ett tillfälligt experiment och skapa en fast organistion för dem.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Kvinnliga polisassistenter" - artikel Dagens Nyheter 1907

"Kvinnliga polisassistenter" - artikel Dagens Nyheter 1907

Illustration av två kvinnliga polisassistenter i arbete 1907

Illustration av två kvinnliga polisassistenter i arbete 1907

Motion "i fråga om anställande af kvinnliga assistenter vid Stockholms polis" - Stadsfullmäktige 1907

Motion "i fråga om anställande af kvinnliga assistenter vid Stockholms polis" - Stadsfullmäktige 1907

Mäster Samuelsgatan 59C. Klara polisstation

Mäster Samuelsgatan 59C. Klara polisstation

Poliser och domstolar
Tema

Poliser och domstolar

Stockholm fick poliser 1776. Då bildades Överståthållarämbetet för polisärenden. Genom polisens rapporter och domstolarnas protokoll vår vi veta en hel del om historiens brott och…

Stina Quint, ledamot av Stadsfullmäktige

Stina Quint, ledamot av Stadsfullmäktige