Text
Författare: von Koch, Gerhard Halfred (1872-1948). Stockholms stadsarkiv

Motion "i fråga om anställande af kvinnliga assistenter vid Stockholms polis" - Stadsfullmäktige 1907

Gerhard Halfred von Koch motionerar i stadsfullmäktige för att Stockholmspolisen ska anställa kvinnliga polisassistenter.

Grundtanken i von Kochs motion är att kvinnliga polisassistenter bättre kan handskas med de kvinnor - "ett ej ringa antal" - som kommer i "beröring med hufvudstadens polismakt".

Särskilt inom stadens prostitutionsavdelning bör det enligt von Koch finnas kvinnor anställda, då endast dessa "kan hysa den sanna medkänslan och förståelsen för en annan kvinna".

von Kochs motion antogs och 1908 rekryterades stadens två första kvinnliga polisassistenter - Agda Hallin och Erika Ström.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad