"Kvinnliga polisassistenter" - artikel Dagens Nyheter 1907.
Text

"Kvinnliga polisassistenter" - artikel Dagens Nyheter 1907

En uppskattande artikel från Dagens Nyheter om lokalpolitikern Gerhard Halfred von Kochs motion om att Stockholmspolisen ska börja rekrytera kvinnliga polisassistenter.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Illustration av två kvinnliga polisassistenter i arbete 1907

Illustration av två kvinnliga polisassistenter i arbete 1907

Motion "i fråga om anställande af kvinnliga assistenter vid Stockholms polis" - Stadsfullmäktige 1907

Motion "i fråga om anställande af kvinnliga assistenter vid Stockholms polis" - Stadsfullmäktige 1907

Motion angående den kvinnliga polistjänsten -  Stadsfullmäktige 1915

Motion angående den kvinnliga polistjänsten - Stadsfullmäktige 1915

Mäster Samuelsgatan 59C. Klara polisstation

Mäster Samuelsgatan 59C. Klara polisstation