Foto

Stina Quint, ledamot av Stadsfullmäktige

Folkskolärarinnan Kristina (Stina) Quint satt i Stadsfullmäktige för Allmänna valmansförbundet 1912-1919.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 75.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Motion angående den kvinnliga polistjänsten -  Stadsfullmäktige 1915

Motion angående den kvinnliga polistjänsten - Stadsfullmäktige 1915

Motion om dyrtidshjälp för år 1917 åt lärarinnorna vid de av staten understödda högre flickskolorna i Stockholm - Stadsfullmäktige 1916

Motion om dyrtidshjälp för år 1917 åt lärarinnorna vid de av staten understödda högre flickskolorna i Stockholm - Stadsfullmäktige 1916