Bildkonst

Illustration av två kvinnliga polisassistenter i arbete 1907

Illustration av Thorgny Wallbeck-Hallgren, alias Waldeck, i Stockholms Dagblad. På bilden syns två kvinnliga polisassistenter som hjälper en berusad man. Beslutet om att låta polisen i Stockholm anställa kvinnor fattades 1907.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Kvinnliga polisassistenter" - artikel Dagens Nyheter 1907

"Kvinnliga polisassistenter" - artikel Dagens Nyheter 1907

Motion "i fråga om anställande af kvinnliga assistenter vid Stockholms polis" - Stadsfullmäktige 1907

Motion "i fråga om anställande af kvinnliga assistenter vid Stockholms polis" - Stadsfullmäktige 1907

Motion angående den kvinnliga polistjänsten -  Stadsfullmäktige 1915

Motion angående den kvinnliga polistjänsten - Stadsfullmäktige 1915

Mäster Samuelsgatan 59C. Klara polisstation

Mäster Samuelsgatan 59C. Klara polisstation