Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

David Schuruli, politisk flykting med falskt pass, passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

"Är politisk flykting, socialdemokrat.
Varit häktad 1 år, men frigifven från fängelset i Karss därför att det var överfullt. Blef samtidigt dömd till..."

Läs mer ur polisens förhör med David Schuruli som rest till Stockholm under falskt namn och med falskt pass. Materialet är kortfattat och lämnar många frågor obesvarade. Vad var syftet med hans resa till Stockholm? Varför ville eller kunde han inte stanna i Stockholm? Hur såg hans livsförhållanden ut där han reste ifrån?

Enligt polisens arkiv från 1900-talets första år är de flesta personer som invandrade till Stockholm från utlandet från Finland, Baltikum och Ryssland. Men det kom även immigranter från övriga Europa och från Persien.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad