Text
Författare: von Koch, Gerhard Halfred (1872-1948). Stockholms stadsarkiv

Motion om uppdrag åt stadens statistiska kontor att verkställa en undersökning om utlänningar, som under krigstiden bosatt sig i huvudstaden - Stadsfullmäktige 1917

Gerald Harald von Koch påpekar att man på senare tid ofta diskuterat vad man ska göra med "det stora antalet utlänningar, som under kriget bosatt sig huvudstaden". von Koch menar att frågan är särskilt viktig "med hänsyn till rådande brist på bostäder och livsmedel”. Dock saknas ett ordentligt underlag varför en utredning behövs. Statistiska kontoret bör göra utredningen i samråd med stadens bostadskommitté och livsmedelsnämnd, tycker von Koch.

En dylik utredning om första världskrigets utlänningar i Stockholm publicerades 1920. Du kan läsa den här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad