Text

Motion om uppdrag åt stadens statistiska kontor att verkställa en undersökning om utlänningar, som under krigstiden bosatt sig i huvudstaden - Stadsfullmäktige 1917

Gerald Harald von Koch påpekar att man på senare tid ofta diskuterat vad man ska göra med "det stora antalet utlänningar, som under kriget bosatt sig huvudstaden". von Koch menar att frågan är särskilt viktig "med hänsyn till rådande brist på bostäder och livsmedel”. Dock saknas ett ordentligt underlag varför en utredning behövs. Statistiska kontoret bör göra utredningen i samråd med stadens bostadskommitté och livsmedelsnämnd, tycker von Koch.

En dylik utredning om första världskrigets utlänningar i Stockholm publicerades 1920. Du kan läsa den här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Blees vill hjälpa polacker fira svensk jul - brev till Dr Nyström 1916

Blees vill hjälpa polacker fira svensk jul - brev till Dr Nyström 1916

En passagerare från flyktingtåg under första världskriget, vid Stockholms centralstation.

En passagerare från flyktingtåg under första världskriget, vid Stockholms centralstation.

Utlänningar i Stockholm under krigstiden åren 1914-1918

Utlänningar i Stockholm under krigstiden åren 1914-1918