Text

August Strindberg inskriven i Jakobs lägre elementarläroverk 1860-1861

I Lärjungematrikeln kan man se att August Strindberg var inskriven på Jakobs lägre elementarläroverk den 24/1 1860 - 7/1 1861. Därefter gick han på Stockholms Lycem.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

August Strindberg - Fotografi

August Strindberg - Fotografi

August Strindberg - avgångsintyg med omdömen från Klara lägre elementarläroverk 1860

August Strindberg - avgångsintyg med omdömen från Klara lägre elementarläroverk 1860

August Strindberg - belöning för goda sångkunskaper 1860

August Strindberg - belöning för goda sångkunskaper 1860

August Strindberg - betyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - betyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - betyg från Klara allmänna läroverk 1857

August Strindberg - betyg från Klara allmänna läroverk 1857

August Strindberg - inskrivningsbetyg/intyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - inskrivningsbetyg/intyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - omdömen från Klara allmänna läroverk- jan 1860

August Strindberg - omdömen från Klara allmänna läroverk- jan 1860

August Strindberg - prövning för uppflyttning till högre klass 1860

August Strindberg - prövning för uppflyttning till högre klass 1860

August Strindberg tecknad av brodern Axel år 1862

August Strindberg tecknad av brodern Axel år 1862

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk HT 1860

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk HT 1860

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk VT 1860

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk VT 1860

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk VT 1861

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk VT 1861

Foto av August Strindberg i 15-årsåldern

Foto av August Strindberg i 15-årsåldern