Text

August Strindberg - prövning för uppflyttning till högre klass 1860

Elever som inte hade tillräckliga kuskaper i något eller några ämnen blev inte uppflyttade till en högre klass utan att först ha genomgått en särskild prövning. I förteckningen över flyttningar kan man läsa att August Strindberg hade bristfälliga kunskaper i geometri, arithmetik och historia och därför behövde göra en prövning i de ämnena för att kunna flyttas till nästa klass.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

August Strindberg - belöning för goda sångkunskaper 1860

August Strindberg - belöning för goda sångkunskaper 1860

August Strindberg - inskriven i Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - inskriven i Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - inskrivningsbetyg/intyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - inskrivningsbetyg/intyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - omdömen från Klara allmänna läroverk- jan 1860

August Strindberg - omdömen från Klara allmänna läroverk- jan 1860

August Strindberg inskriven i Jakobs lägre elementarläroverk 1860-1861

August Strindberg inskriven i Jakobs lägre elementarläroverk 1860-1861

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk VT 1860

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk VT 1860

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk VT 1861

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk VT 1861