Text
Författare: Jakobs lägre elementarskola. Stockholms stadsarkiv

August Strindberg - prövning för uppflyttning till högre klass 1860

Elever som inte hade tillräckliga kuskaper i något eller några ämnen blev inte uppflyttade till en högre klass utan att först ha genomgått en särskild prövning. I förteckningen över flyttningar kan man läsa att August Strindberg hade bristfälliga kunskaper i geometri, arithmetik och historia och därför behövde göra en prövning i de ämnena för att kunna flyttas till nästa klass.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad